Photo Stories

ExperTok on sexual health

Alam namin na hindi madali na makipag-usap sa ating mga magulang at ibang tao pagdating sa sex at kasarian. Kaya naman ngayong World Sexual Health Day, sasagutin namin nang libre ang inyong mga katanungan tungkol sa reproductive health, pakikipag-relasyon, teenage pregnancy at iba pang usapin tungkol sa sex at gender. 

Maaari ninyong ipadala ang inyong mga tanong sa social media accounts ng Oxfam Pilipinas sa TikTokFacebookInstagram at Twitter. Maaari din kayong magpadala ng mga anonymous questions o tanong sa slido.com gamit ang participant code na #ExperTok.

Sasagutin ng aming mga eksperto ang iyong mga katanungan sa porma ng video o text.

Tandaan — Katawan mo, alamin mo!